דף בית - בית כנסת בורוכוף

ניתן להקדיש יום שכולו תורה לע"נ – רפואה – פרנסה וכד'

תרומות ניתן לשלוח לתיבת דואר 41165 מיקוד 91411 חזון יעקב יוסף

בנק דיסקונט סניף 064 חשבון 737666 ירושלים

כתובת הישיבה רחוב דוד 21 ירושלים

תמיכה בתקלות 050-3039000

9-bav